back to home dude

Go Robots

Go Robots

over Go Robots

Help beide robots veilig door de levels heen! Activeer knoppen, tover bepaalde voorwerpen weg en laat de robots stoppen of juist bewegen! Hoe sneller je de levels uitspeelt, hoe hoger je score!