back to home dude

Merry Xsmash

Merry Xsmash

over Merry Xsmash

Wanneer er 3 of meer kerstballen met dezelfde kleur naast elkaar liggen mag je ze verwijderen met je muis! Hoe groter de groep is, hoe hoger je score!