back to home dude

Vikings: War of Clans

Vikings: War of Clans

over Vikings: War of Clans

In Vikings: War of Clans wordt jij aangewezen als nieuwe leider van het Viking dorp. Laat je dorpelingen materialen verzamelen en huizen bouwen. Train je krijgers en koop wapens in. Zoek raad van het orakel!