back to home dude

Treasure of Big Totem 9

Treasure of Big Totem 9

over Treasure of Big Totem 9

Dit is geheimzinnig, een groot schedel op dit vreemde eiland. Zou dit een volgende aanwijzing kunnen zijn om verder te kunnen met de zoektocht naar de schat van Big Totem?