back to home dude

Those Numbers

Those Numbers

over Those Numbers

Het is tijd om razendsnel te hoofdrekenen! Los de som op en kies vervolgens of het gegeven antwoord juist of onjuist is. Gaat het jou lukken om de hoogste score te halen?