back to home dude

Soul Tyrant v2

Soul Tyrant v2

over Soul Tyrant v2

Als ridder van de onderwereld bezit je de kracht om overleden zielen tot leven te wekken. Vermoord je vijanden en roep vervolgens hun zielen op om je eigen leger op te bouwen! Heb jij het in je om de mensheid uit te roeien?