back to home dude

Skip Around the World: Finland

Skip Around the World: Finland

over Skip Around the World: Finland

Reis af naar Finland tijdens je wereldreis en ga op zoek naar de sauna goeroe! Spoor hem op door met de verschillende personages te praten en de juiste voorwerpen te verzamelen. Gaat het jou lukken om eindelijk een handtekening te pakken te krijgen?