back to home dude

Puzzle Thief

Puzzle Thief

over Puzzle Thief

Als puzzeldief heb je de opdracht alle stukjes van dezelfde kleur bij elkaar te zetten. Pas dan kan je naar de volgende puzzel.