back to home dude

Paris Rex

Paris Rex

over Paris Rex

Ren door de straten met de T-Rex en spring op de auto's en de mensen om alles te verpletteren! Grijp alle mensen tussen je kaken en eet ze op! Als je een fles brandstof vindt heb je geluk: bijt er op om vuur te spuwen. Probeer zo veel mogelijk schade aan te richten in de straten van Parijs!