back to home dude

Mushbits 1

Mushbits 1

over Mushbits 1

Help de Mushbits een weg naar de ijsjes te vinden. Zorg dat je goed nadenkt over de route en de kleur van de vakjes in dit puzzelspel!