back to home dude

Keyboard Climbing

Keyboard Climbing

over Keyboard Climbing

Help, het water stijgt en het mannetje moet op de rots klimmen. Toets de letters die op de rots staan, in je toetsenbord en het mannetje kan klimmen.