back to home dude

Hiccup or Die!

Hiccup or Die!

over Hiccup or Die!

Spring, spring door alle hoepels heen. Je bent op zoek naar de koning en doet er alles aan om hem te vinden. De enige manier om bij hem te komen is door op het juiste moment te springen. Spring je te vroeg? Of te laat? Dan ga je dood! Let dus goed op.