back to home dude

He Scores

He Scores

over He Scores

Vanuit de plek die aangegeven wordt, kan je scoren. Ren er zo snel mogelijk naartoe voordat de tegenstander je blokkeert.