back to home dude

Gravity Falls: The Great Stanmobile Escape

Gravity Falls: The Great Stanmobile Escape

over Gravity Falls: The Great Stanmobile Escape

Oude man Stan heeft niet met de wet. Hij doet wat hij wil, wanneer hij dat wil. Als Stan auto wil rijden, dan doet hij dat. Als Stan de politie wil afschudden dan doet hij dat ook. Toch kan hij voor dat laatste jouw hulp zeker gebruiken.