back to home dude

Cowboy Kid Chase

Cowboy Kid Chase

over Cowboy Kid Chase

Help Cowboy Kid zijn doelwit te vangen! Maak gebruik van de lasso om jezelf de lucht in te lanceren en zorg ervoor dat je niet in een van de diepe afgronden valt! Lukt het jou de hoogste score te halen door zo veel mogelijk driehoekjes te vangen?