back to home dude

Circles: The Game

Circles: The Game

over Circles: The Game

In het brainteaser spelletje Circles: The Game moet je de cirkel naar het eindpunt brengen. Je mag de rode cirkels niet aanraken. De rode cirkels worden groter of kleiner als je beweegt. Glip er precies goed tussendoor.